Wat is propaangas?

Eurogas gasleverancier - Wat is propaan?


U geniet van het comfort van gas waar en wanneer u wil

Propaangas of LPG is een brandstof die gewonnen wordt zowel uit aardgas als uit aardolie. Het is een gas dat onder druk vloeibaar gemaakt wordt. Hierdoor is propaangas een zeer compacte en geconcentreerde energiebron die gemakkelijk getransporteerd en opgeslagen kan worden. Vandaar dat er vele toepassingen zijn; zowel voor het huis (verwarming, warm water, koken ed.) als voor industrie en landbouw, maar ook als aanvullende brandstof bij alternatieve energiebronnen zoals warmtepompen en zonneboilers..

 

Propaangas is vriendelijk voor het milieu

De milieu impact van propaangas is vergelijkbaar met die van aardgas. Van alle fossiele brandstoffen is gas het vriendelijkst voor het milieu. Het geeft een zuivere verbranding met een minimale uitstoot van milieubelastende stoffen. Bovendien is propaangas veilig voor de bodem en hoeft u niet te vrezen voor bodemverontreiniging.

Propaangas is even veilig dan aardgas

Propaangasinstallaties moeten net zoals aardgasinstallaties uitgevoerd worden conform de Belgische normen en de regionaal geldende reglementering. Ze worden gekeurd door een erkend organisme alvorens ze in gebruik genomen worden. Hierdoor zijn propaangasinstallaties minstens even veilig dan aardgasinstallaties.

Propaangasinstallaties omzetten naar aardgas?

Door het gebruik van lagedruk (37 millibar) op de binnenleidingen is een propaangasinstallatie nu eenvoudig om te zetten naar aardgas. U moet in principe enkel de sproeiers van uw verwarmingstoestel laten vervangen conform de voorschriften van de fabrikant.


Propaangas geeft u het comfort van gas
op alle plaatsen waar er geen aardgas voorhanden is

Zowel in boven- als ondergrondse tanks brengt Eurogas u gas daar waar u het nodig hebt, zonder grote werken, lange wachttijden en hoge aansluitingskosten.